GUH DOBYVATELLike

GUH dobyvatel je série her určená všem žákům, studentům, zaměstnancům a přátelům školy bez rozdílu věku. Z každé hry získávají dobyvatelé body do celkového pořadí. Na konci školního roku bude vyhlášen a odměněn nejlepší hráč, tzn. GUH dobyvatel.

V únoru se můžete těšit na vyvrcholení Dobyvatele, tj. na hru Vyzvědači.

VYZVĚDAČI

Termín: neděle 5. března 2017
Čas: 16:00-19:00
Místo: ulice města Uh. Hradiště

 

Centrum Uherského Hradiště je rozděleno na tři části. V každé části má svou základnu jeden z týmů (červený, zelený a modrý). Úkolem týmů je plnit mise na nepřátelských územích. Do bojů jsou vysíláni vyzvědači, kteří se snaží najít odpovědi na otázky, plnit speciální úkoly u tajemných postav, hledat kešky s indiciemi vedoucí k hlavní kešce a odhalit nepřátelské základny. V tom jim ale brání ochránci, kteří vyzvědače odchytávají a okrádají je o životy.

Vítězí tým s nejvíce body. V případě stejného počtu rozhoduje počet zodpovězených těžkých otázek, následně jednoduchých, následně získaných životů, následně speciálních úkolů, následně kešek, následně speciálních kešek a na závěr odhalených základen.

1. místo – MODŘÍ, 370 bodů
životy – 64 b, jednoduché otázky – 93 b, úkoly – 36 b, kešky – 36 b, složité otázky – 114 b, speciální keška – 0 b, základny – 27 b

Bílová, Hlůšková, Krátká, Ondrůšková, Pijáčková, Preisová, Tomáštíková, Vajdíková, Zemánková N., Zemánková R., Horáček, Konečný, Markus

2. místo – ČERVENÍ, 280 bodů
životy – 22 b, jednoduché otázky – 96 b, úkoly – 32 b, kešky – 36 b, složité otázky – 66 b, speciální keška – 10 b, základny – 18 b

Jandoušová, Koluchová, Koubková, Máčalová, Mráčková, Omelková, Pijáčková M., Tomiková, Blaha, Buráň, Jandouš, Kunc Jakub

3. místo – ZELENÍ, 251 bodů
životy – 36 b, jednoduché otázky – 63 b, úkoly – 24 b, kešky – 24 b, složité otázky – 42 b, speciální keška – 10 b, základny – 36 b

Gajdová, Krchňáčková, Nováková, Olejníková, Šáchová, Skucius, Jordán, Kunc Jan, Němeček, Šácha, Zdráhal, Zejda

Body do celkového pořadí

1. místo6 bodů
2. místo4 body
3. místo2 body

ŠKATULE, ŠKATULE, HEJBEJTE SE

Termín: sobota 14. ledna 2017
Čas: 14:00-16:00
Místo: Hlavní budova GUH

 

Na počátku hry se dobyvatelé rozdělí do týmů. Ve žlutém, zeleném a modrém patře jsou v učebnách nachystány úkoly. Každý hráč však plní pouze některé z nich. Aby se dozvěděl, který úkol plní jako další, musí úspěšně splnit předchozí. Následně mu je předána souřadnice (obrázkové označení dveří a písmenkové označení úkolu v místnosti). Splní-li všechny úkoly, běží vypomoci týmovému hráči s jeho úkoly.

Vítězí tým s nejvíce splněnými úkoly. V případě stejného počtu rozhoduje pořadí v jakém týmy doběhly do cíle.

1. místo (14/14/1)
Janíková, Blaha

2. místo (21/21/2)
Buráň, Riedl, Zajíc

3. místo (21/21/3)
Koubková, Tomiková, Vajdíková

4. místo (14/14/4)
Bilavčíková, Šálková

5. místo (12/14/5)
Kunc Jakub, Kunc Jan, Němeček

 

pozn. (splněné úkoly/celkový počet úkolů/pořadí v cíli)

Body do celkového pořadí

1. místo3 body
2. místo3 body
3. místo2 body
4. místo2 body
5. místo1 bod

ORIENŤÁK

Termín: sobota 5. listopadu 2016
Čas: 09:30-11:30
Místo: Kunovský les

 

Na startu orientačního závodu dostanou tříčlenné skupiny dobyvatelů mapu se zaznačenými stanovišti a záznamový arch. Na deseti stanovištích se nachází piktogramy, které je potřeba zakreslit do archu. Na každém stanovišti je také připraven úkol, jehož řešení se opět zaznamenává do archu.

Vítězí tým s nejvíce splněnými úkoly. V případě stejného počtu rozhoduje počet zakreslených piktogramů. Pokud je i počet piktogramů stejný, rozhoduje pořadí v jakém týmy doběhly do cíle.

1. místo (10/10/1)
Krátká, Mrkusová, Omelková

2. místo (10/10/2)
Hrochová, Tomáštíková E., Tomaštíková J.

3. místo (10/10/3)
Bilavčíková, Grančiaová, Hyršová

4. místo (10/10/5)
Mikesková, Olejníková, Blaha

5. místo (10/10/7)
Čagánková, Škrabalová, Šnajdarová

6. místo (9/10/4)
Bílová B., Bílová M.

7. místo (9/10/8)
Kunc Jakub, Kunc Jan, Němeček, Skula

8. místo (6/6/6)
Blahová, Mikulíková

pozn. (splněné úkoly/zakreslené piktogramy/pořadí v cíli)

Body do celkového pořadí

1. místo3 body
2. místo3 body
3. místo3 body
4. místo2 body
5. místo2 body
6. místo2 body
7. místo1 bod
8. místo1 bod
Domů

SURVIVAL

Termín: neděle 2. října 2016
Čas: 14:30-16:00
Místo: Kunovský les

Kapitán zaoceánské lodi Franco nevěnoval dostatečnou pozornost předpovědsurvivali počasí a nevyhnul se tak zuřící bouři. Na moři se rozpoutalo opravdové peklo a nebylo divu, že loď narazila na útesy ostrova ležícího v území nikoho. Lapajíce po dechu sledovali přeživší na pobřeží ostrova, jak se loď nenávratně potápí ke dnu.

Již od počátku se názory na to, co bude dál, lišily. Noví osadníci ostrova se rozdělili na tři kmeny. Sběrači zajišťovali kmenům základní suroviny pro přežití (voda, jídlo, dřevo). Míst, kde se suroviny daly získat, nebylo mnoho a brzy se kmeny dostávaly do sporů o území. Kmeny pochopily, že je nutné vyslat na území lovce, kteří budou sběrače podporovat. Na ostrově započal boj o přežití.

Hluboko v džungli se nachází jeskyně. Nad vstupem visí zlověstná lebka jakéhosi obrovského zvířete s dlouhými kly. Při pohledu do jeskyně je třeba si zakrýt oči před jasně zlatavou září …

 

1. místo – modří (23 bodů)
Bříštělová L., Olejníková, Pijáčková, Horáček, Jordán, Kunc J.

2. místo – červení (16 bodů)
Bříštělová J., Jandoušová, Šáchová, Zpěváková, Kozelek, Jandouš, Šácha

3. místo – zelení (15 bodů)
Nováková, Peřestá, Unzeitigová, Vodičková, Konečný, Kunc K., Němeček

Body do celkového pořadí

1. místo3 body
2. místo2 body
3. místo1 bod

KONTAKT

Realizační tým

prof. Vláďa Bušek, kabinet IVT

Jana Bartošíková, oktáva B
Bára Pavlicová, oktáva B
Verča Vyoralová, oktáva B
Vašek Martinec, oktáva B

V případě jakýkoliv dotazů, návrhů či připomínek se nás nebojte kontaktovat.

Domů

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

Domů
Domů
Domů

8 BODŮ

Vajdíková

9 BODŮ

Krátká
Pijáčková R.
Tomaštíková J.
Blaha
Horáček

7 BODŮ

Olejníková
Omelková
Buráň
Konečný
Kunc Jakub
Kunc Jan

6 BODŮ

Bílová A., Hlůšková, Jandoušová, Koubková, Ondrůšková, Preisová, Tomiková, Zemánková N., Zemánková R., Jandouš , Markus

5 BODŮ

Bilavčíková, Jordán, Němeček

4 BODY

Koluchová, Máčalová, Mráčková, Pijáčková M., Šácha, Šáchová, Kozelek

3 BODY

Bříštělová L., Grančiaová, Hrochová, Hyršová, Janíková, Mrkusová, Nováková, Tomáštíková E., Riedl, Zajíc

2 BODY

Bílová B., Bílová M., Bříštělová J., Čagánková, Gajdová, Krchňáčková, Mikesková, Šálková, Šnajdarová, Zpěváková, Kozelek, Skucius, Zdráhal, Zejda

1 BOD

Blahová, Mikulíková, Peřestá, Unzeitigová, Vodičková, Konečný, Skula